Data Mushola

Data Mushola di Kecamatan Watukumpul


NO
NAMA MUSHOLA
DESA
TAHUN
LUAS
STATUS TANAH
1
BAITUSSAADAH
Tundagan
1985

Wakaf
2
BAITUR ROHIM
Tundagan


Wakaf
3
BAITUL MUTTAQIN
Tundagan
1981

Wakaf
4
BAITUR ROHMAN
Tundagan
1990

Wakaf
5
AL HIKMAH
Tundagan
1971

Wakaf
6
DARUN NAJAH
Tundagan


Wakaf
7
BAETUN NIKMAH
Tundagan


Wakaf
8
AL FIRDOUS
Tundagan


Wakaf
9
AL BAROKAH
Tundagan


Wakaf
10
BAITUS SALAM
Tundagan


Wakaf
11
MIFTAHUL HUDA
Tundagan


Wakaf
12
SUNAN KALI JAGA
Tundagan
2004

Wakaf
13
AL FIRDOUS
Tundagan


Wakaf
14
BAITUL MUTAQIN
Tundagan


Wakaf
15
BAITUR ROHIM
Tundagan


Wakaf
16
BAITUL MUTAKIN
Tundagan


Wakaf
17
BAITUL JANAH
Tundagan


Wakaf
18
BAITUL MAKMUR
Tundagan


Wakaf
19
ASSOBRU
Tundagan


Wakaf
20
BAETUL  MUAMILIN
Tlagasana


Wakaf
21
DARUSSALAM
Tlagasana


Wakaf
22
BAETUL MUTAKIN
Tlagasana


Wakaf
23
BAITUL MUALAF
Tlagasana


Wakaf
24
NURUL HIDAYAH
Tlagasana


Wakaf
25
NURUL HUDA
Tlagasana


Wakaf
26
NURUL IMAN
Tlagasana


Wakaf
27
BAITUL MU’MIN
Tlagasana


Wakaf
28
MIFTAHUL HUDA
Tlagasana


Wakaf
29
KHOIRUL ANAM
Tlagasana


Wakaf
30
AL ABROR
Tlagasana

125
Wakaf
31
AL HUDA
Tlagasana

168
Wakaf
32
NURUL YAQIN
Tlagasana

124
Wakaf
33
AL KHASAN
Tlagasana

200
Wakaf
34
BAETUR ROHMAN
Tlagasana

270
Wakaf
35
BAITUR ROHMAN
Tlagasana

60
Wakaf
36
AL IBAD
Tlagasana

108
Wakaf
37
BAETUL AZIZ
Tlagasana

120
Wakaf
38
BAETUR ROHIM
Tlagasana

70
Wakaf
39
BAITUL MUTTAQIN
Tlagasana

35
Wakaf
40
MUTTHOLIUL IMAN
Tlagasana

180
Wakaf
41
ROUDOTUL MUTTAQIN
Tlagasana

196
Wakaf
42
AL ASGHOR
Tlagasana

121
Wakaf
43
AL HUDA
Tlagasana


Wakaf
44
NURUL IMAN
Tlagasana


Wakaf
45
AL AMIN
Tlagasana


Wakaf
46
AL IMAN
Tlagasana


Wakaf
47
BAETUL HIDAYAH
Tlagasana

255
Wakaf
48
AL ABROR
Tlagasana

174
Wakaf
49
BAETUL IKHSAN
Bongas

176
Wakaf
50
NURUL HIDAYAH
Bongas

143
P2
51
BAETUR ROHMAN
Bongas

257
Wakaf
52
BAETUL MUKMIN
Bongas

250
Wakaf
53
BAETUL MUTTAQIN
Bongas

120
Wakaf
54
LILLAHI TA’ALA
Bongas

120
Wakaf
55
BAITUSALAM
Bongas

288
Wakaf
56
BAETUL MUJAHIDIN
Bongas

169
Wakaf
57
BAITUL MU’MIN
Bongas

99
Wakaf
58
BAITUL MUTAKIN
Bongas

136
Wakaf
59
NUR JANAH
Bongas

240
Wakaf
60
BAETUL MUTTAQIN
Bongas

212
Wakaf
61
AL KAUTSAR
Bongas

300
Wakaf
62
BAETUL KARIM
Bongas

405
Wakaf
63
BAETUS SALAM
Bongas

105
Wakaf
64
SABILUL MUTTAQIN
Bongas

200
Wakaf
65
BAETUL MUSLIMIN
Bongas


Wakaf
66
DARUS SALAM
Bongas


Wakaf
67
NUR ROHIM
Bongas

900
Desa
68
BAITUS SALAM
Bongas

400
Wakaf
69
BAITU ROHMAN
Bongas

400
Wakaf
70
BAITU ROHIM
Bongas

225
Wakaf
71
BAITUR ROKHIM
Bongas

225
Wakaf
72
BAETUT TAQWA
Bongas

108
Wakaf
73
BAETUL MUSLIM
Bongas

140
Wakaf
74
BAETUL AROYAH
Bongas

130
Wakaf
75
BAETUR ROHIMIN
Bongas

108
Wakaf
76
MIFTAHUL HUDA
Bongas

220
Wakaf
77
ATTAQWA
Cikadu
2003
250
Wakaf
78
AL ISTIKOMAH
Cikadu
2003
275
Wakaf
79
BAITUR ROHMAN
Cikadu
1997
230
Wakaf
80
AL KHUSNA
Cikadu
1968
252
Wakaf
81
BIRUL WALIDAIN
Cikadu
1968
210
Wakaf
82
KHUSNUL KHOTIMAH
Cikadu
1988
195
Wakaf
83
BAITUL MUKMIN
Cikadu
1998
150
Wakaf
84
BAITUL MUTAQIN
Cikadu
1992
120
Wakaf
85
BAITUL MAKMUR
Cikadu
1968
120
Wakaf
86
AL MUBAROK
Cikadu
1987

Wakaf
87
AL HUDA
Cikadu
1985

Wakaf
88
AL MUBAROK
Cikadu
1995

Wakaf
89
AL AMIN
Cikadu
1995

Wakaf
90
AL BAROKAHH
Cikadu
2003

Wakaf
91
BAITUSSALAM
Cikadu
2002

Wakaf
92
AL MUTAMAN
Cikadu
1993

Wakaf
93
MUSOLATUN NAJAH
Cikadu
1998

Wakaf
94
AL JAMIL
Cikadu
1989

Wakaf
95
AR ROSYID
Cikadu


Wakaf
96
AL INABAH
Cikadu


Wakaf
97
AL BAROKAH
Cikadu


Wakaf
98
BAITUL HIKMAH
Cawet
1960

Wakaf
99
ROUDLOTUSSOLIKHIN
Cawet
1987

Wakaf
100
ROKHMATUL UMMAT
Cawet
1977

Wakaf
101
MIFTAHUL HUDA
Cawet
1983

Wakaf
102
AL IHLAS
Cawet
1989

Wakaf
103
BAITUL IZAH
Cawet
10 - 12 -

Wakaf
104
AS SALAFIYAH
Cawet
1971

Wakaf
105
BAITUL MUKMIN
Cawet
1977

Wakaf
106
AN NUR
Cawet
1975

Wakaf
107
NURUL ISLAM
Cawet
1985

Wakaf
108
BAETUT TAQWA
Medayu


Wakaf
109
ATTAQWA
Medayu


Wakaf
110
BAETUL KARIM
Medayu
1960

Wakaf
111
HIDAYATUSSOLIHIN
Medayu
1960

Wakaf
112
ATTAQWA
Medayu


Wakaf
113
BAITUL IMAN
Pagelaran


Wakaf
114
NURUL ATFAL
Pagelaran


Wakaf
115
AL KAROMAH
Pagelaran


Wakaf
116
ATTAQWA
Pagelaran


Wakaf
117
AL HIDAYAH
Pagelaran


Wakaf
118
AL MUTTAQIN
Pagelaran


Wakaf
119
NURUL HUDA
Pagelaran


Wakaf
120
NURUL HIKMAH
Bodas

323
Wakaf
121
NURUL HIDAYAH
Bodas

170
Wakaf
122
NURUL HIDAYAH
Bodas

150
Wakaf
123
BAETUL MUTTAQIN
Bodas

212
Wakaf
124
NURUL HUDA
Bodas


Wakaf
125
BAETUL MUTTAQIN
Bodas


Wakaf
126
NURUSSALAM
Bodas


Wakaf
127
AL ISTIKOMAH
Bodas


Wakaf
128
NUR FATAH
Bodas


Wakaf
129
BAETUL KARIM
Bodas


Wakaf
130
ATTAQWA
Bodas


Wakaf
131
NUR IMAN
Bodas


Wakaf
132
NURUL BAROKAH
Bodas


Wakaf
133
NUR HUDA
Bodas


Wakaf
134
NURUL FATAH
Bodas


Wakaf
135
NURUL HUDA
Bodas


Wakaf
136
BAETUL KARIM
Bodas


Wakaf
137
BAETUL IZAH
Bodas


Wakaf
138
NUR SALAM
Bodas


Wakaf
139
ISTIKOMAH
Bodas


Wakaf
140
AL HIKMAH
Bodas


Wakaf
141
AL KAUTSAR
Jojogan
1995

Wakaf
142
BAETUS SALAM
Jojogan
1977

Wakaf
143
NURUL  AMAL
Jojogan


Wakaf
144
NUR  HIKMAH
Jojogan


Wakaf
145
BAETUL MUQODAS
Jojogan


Wakaf
146
DARUL FALAH
Jojogan


Wakaf
147
AENUL YAQIN
Jojogan


Wakaf
148
BAITUL IMAN
Jojogan


Wakaf
149
BAETUL MU’MIN
Jojogan


Wakaf
150
AL IKHLAS
Jojogan


Wakaf
151
BAETUTTAQWA
Jojogan


Wakaf
152
BAETUL QOHAR
Jojogan


Wakaf
153
BAETURROHIM
Jojogan


Wakaf
154
A’MALUL IKHLAS
Jojogan


Wakaf
155
AL HIKMAH
Jojogan


Wakaf
156
AL MUHAJIRIN
Majalangu
1995

Wakaf
157
NUR IRSYAD
Majalangu
2000

Wakaf
158
AL ISLAH
Majalangu
1950

Wakaf
159
BAETUN NASIHIN
Majalangu
1991

Wakaf
160
MISBAHUSSUDUR
Majalangu
2009

Wakaf
161
AL AMIN
Majalangu
1940

Wakaf
162
AL KHIKMAH
Majalangu
1985

Wakaf
163
AL MUJAHIDIN
Majalangu
1930

Wakaf
164
AL IKHLAS
Majalangu
1974

Wakaf
165
ATTAQWA
Majalangu
1940

Wakaf
166
DARUS SALAM
Majalangu
1940

Wakaf
167
AL MUTTAQIN
Majalangu
1956

Wakaf
168
AL HIDAYAH
Majalangu
1980

Wakaf
169
BAETUR ROHIM
Majalangu
1950

Wakaf
170
AL FATAH
Majalangu
2000

Wakaf
171
NUR IKHSAN
Majalangu
1940

Wakaf
172
AL KAROMAH
Majalangu
1976

Wakaf
173
AL FATAH
Majalangu
1905

Wakaf
174
BAETUL MU’MININ
Majalangu
1905

Wakaf
175
DARUS SALAM
Majalangu
1905

Wakaf
176
RIYADUL JANAH
Majalangu
1905

Wakaf
177
BAETUL MUQODAM
Majalangu
1905

Wakaf
178
NURUL BADRU
Majalangu
1905

Wakaf
179
BAETUL ATIEK
Majalangu
2008

Wakaf
180
NURUL ANAM
Majalangu
1905

Wakaf
181
NURUL HUDA
Majalangu
1991

Wakaf
182
BAETUL MU’MININ
Majalangu
1905

Wakaf
183
BAETUR ROHIM
Majalangu
1997

Wakaf
184
BAETUS SALAM
Majalangu
1977

Wakaf
185
AL MUHAJIRIN
Majalangu
2002

Wakaf
186
BAETUL MU’MININ
Majalangu
1988

Wakaf
187
NURUL  ANWAR
Majalangu
2007

Wakaf
188
BAETUL MUTAQIN
Majalangu
1989

Wakaf
189
NURUL HUDA
Majalangu
1989

Wakaf
190
AL MUKAROMAH
Majalangu
-

Wakaf
191
BAITUL MUTTAQIN
Tambi
1973

Wakaf
192
AL IRSYAD
Tambi
1998

Wakaf
193
AL FALAH
Tambi
2001

Wakaf
194
AL IKHLAS
Tambi
1987

Wakaf
195
NURUL IMAN
Tambi
1990

Wakaf
196
TAMBIHUL GHOFILIN
Tambi
1978

Wakaf
197
BAITUSSALAM
Tambi
1978

Wakaf
198
AL INABAH
Tambi
2000

Wakaf
199
AL HIKMAH
Tambi
1990

Wakaf
200
NURUL HUDA
Tambi
1962

Wakaf
201
AL KHOJAR
Tambi


Wakaf
202
AL HAJAR
Tambi
1986

Wakaf
203
AN NUR
Tambi


Wakaf
204
BAETUL KIROM
Tambi
1959


205
AL ITIHAD
Tambi
1990

Wakaf
206
AL HAMID
Tambi
1994

Wakaf
207
ANNI’MAH
Tambi
1996

Wakaf
208
BAETUR ROHMAN
Watukumpul
1950

Wakaf
209
AL MUNIR
Watukumpul
1986

Wakaf
210
ADZIKRI
Watukumpul
2001

Wakaf
211
DARUSSA’ADAH
Watukumpul
1960

Wakaf
212
ASSALAM
Watukumpul
1997

Wakaf
213
BAETUR ROHIM
Watukumpul
1983

Wakaf
214
AN NUR
Watukumpul
1963

Wakaf
215
AL KAUTSAR
Watukumpul
1964

Wakaf
216
AL MUTTAQIN
Watukumpul
2001

Wakaf
217
AL FATAH
Watukumpul
1987

Wakaf
218
AL MUTTAQIN
Watukumpul


Wakaf
219
AL IKHLAS
Watukumpul


Wakaf
220
BAITUL JIHAD
Watukumpul


Wakaf
221
ASSALAM
Watukumpul


Wakaf
222
AL BAROKAH
Watukumpul


Wakaf
223
BAITURROHMAN
Watukumpul


Wakaf
224
BAITURROHIM
Watukumpul


Wakaf
225
NURUL JANAH
Watukumpul


Wakaf
226
AL IKHLAS
Watukumpul


Wakaf
227
BAITURROHIM
Watukumpul


Wakaf
228
AL KAUTSAR
Watukumpul


Wakaf
229
BAITUL MUKMININ
Watukumpul


Wakaf
230
AL BAROKAH
Watukumpul


Wakaf
231
AL IKHSAN
Watukumpul


Wakaf
232
AL IKHLAS
Watukumpul


Wakaf
233
BAETUL MUDZAKIRIN
Watukumpul


Wakaf
234
AL KAUTSAR
Watukumpul


Wakaf
235
AL IKHLAS
Watukumpul


Wakaf
236
ANNUR
Watukumpul


Wakaf
237
AROHMAN
Gapura
2004

Wakaf
238
AMALIYAH
Gapura


Wakaf
239
AL MUJAHIDIN
Gapura
1989

Wakaf
240
ALFATONAH
Gapura
1962

Wakaf
241
BAETUL WAHID
Gapura
1960

Wakaf
242
ISTIQOMAH
Gapura
1980

Wakaf
243
AL HIDAYAH
Gapura
1997

Wakaf
244
AL IHSAN
Gapura
1987

Wakaf
245
BAETUL HASANAH
Gapura
1985

Wakaf
246
AL IHLAS
Gapura
1979

Wakaf
247
BAETUL MUQOROBIN
Gapura


Wakaf
248
FATONAH
Gapura
1965

Wakaf
249
BAETUL SALAM
Gapura
1987

Wakaf
250
AL IQRO’
Majakerta
2005

Wakaf
251
NURUL IMAN
Majakerta
1988

Wakaf
252
BAETUL KARIM
Majakerta
1985

Wakaf
253
BAETURROHMAN
Majakerta
1998

Wakaf
254
BAETURROHMAN
Majakerta
1997

Wakaf
255
BAETUSSALAM
Majakerta
1990

Wakaf
256
MIFTAHUL HUDA
Majakerta
1993

Wakaf
257
BAETUL MUTAALIMIN
Majakerta
1993

Wakaf
258
BAETUSSALAM
Majakerta
1990

Wakaf
259
NURUL JANAH
Majakerta
1990

Wakaf
260
AL IMAN
Majakerta
1990

Wakaf
261
BAETURROHIM
Majakerta
1990

Wakaf
262
BAETUL MUTTAQIN
Majakerta
1999

Wakaf
263
AL MUJAHIDIN
Majakerta
1997

Wakaf
264
AS SALAM
Majakerta
1997

Wakaf
265
NURUL HIKMAH
Majakerta
1995

Wakaf
266
BAETUL KARIM
Majakerta
1998

Wakaf
267
NURUL IKHSAN
Majakerta
1990

Wakaf
268
AL MU’MINUN
Majakerta
1998

Wakaf
269
BAETURROHIM
Majakerta
1985

Wakaf
270
ATTAQWA
Majakerta
1985

Wakaf
271
AL KAROMAH
Majakerta
1988

Wakaf
272
AL IMAN
Majakerta
1980

Wakaf
273
BAETURROHIM
Majakerta
1997

Wakaf
274
AL AWALIN
Wisnu


Wakaf
275
BAETUL MU’MIN
Wisnu


Wakaf
276
ATTAQWA
Wisnu


Wakaf
277
ATTABIIYYAH
Wisnu


Wakaf
278
AL HIDAYAH
Wisnu


Wakaf
279
BAETUSSALAM
Wisnu


Wakaf
280
BAETUL KARIM
Wisnu


Wakaf
281
ARUL ISTIQOMAH
Wisnu


Wakaf


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tulis komentar anda dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami serta tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. (Terimakasih... semoga hari anda menyenangkan)